چهارشنبه 2 خرداد 1397   19:26:28
...
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان خراسان رضوی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران ابقاء شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران ابقاء شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر امور مالی شهرداری تهران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان اورژانس کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رئیس هیات نظار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل دفتر امور استانها منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضوغیرموظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران ابقاء شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای حقوق شهروندی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای حقوق شهروندی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای حقوق شهروندی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir