چهارشنبه 9 فروردين 1396   07:50:50
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره بانک سپه منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور دیوان عدالت اداری منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی شورای حل اختلاف دادگستری جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک صنعت و معدن منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو و دبیر کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بهزیستی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضویت در هیات نظار بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان رئیس هیات تمدید شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضویت هیات نظار بانک مرکزی ج.ا.ا تمدید شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت نیرو منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان ملی بهره وری ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مشاور وزیر و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل شعبه اول هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک ملی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی شعبه دوم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت متبوع منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir