سه شنبه 2 خرداد 1396   05:35:02
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات مدیره بانک سپه منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت امور خارجه منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت دادگستری منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو شورای عالی مالیاتی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره بانک سپه منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور دیوان عدالت اداری منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی شورای حل اختلاف دادگستری جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک صنعت و معدن منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضو موظف هیات مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو و دبیر کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بهزیستی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضویت در هیات نظار بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان رئیس هیات تمدید شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد: عضویت هیات نظار بانک مرکزی ج.ا.ا تمدید شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی وزارت نیرو منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان ملی بهره وری ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مشاور وزیر و رییس مرکز نوسازی و تحول اداری منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir