سه‌شنبه 30 بهمن 1397   15:45:13
...
طيب نيا
1392/9/5 سه‌شنبه   دکترعلی طیب نیا
 
سمت  وزیر امور اقتصادی و دارایی
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق و افتخارات تحصیلی:

 

1. دیپلم: ریاضی– فیزیک‏، 1357، کسب رتبه 16 در آزمون ورودی دانشگاه در سال 1357.

2. کارشناسی: اقتصاد نظری،  1364 ، تهران، دانشگاه تهران. کسب رتبه اول در دوره کارشناسی و رتبه اول در آزمون ورودی کارشناسی ارشد.

3. کارشناسی ارشد: اقتصاد نظری، 1367 تهران، دانشگاه تهران. کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی  ارشد و رتبه اول در آزمون ورودی دوره دکتری.

4. دکترای تخصصی: اقتصاد، 1372، تهران، دانشگاه تهران (طی پایان نامه در دانشگاه  لندن). کسب رتبه اول در مقطع دکترای تخصصی.

 

*** کسب رتبه اول در سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری.

 

 

سوابق و تجربیات شغلی:

 

-  سوابق اجرایی اقتصادی و عضویت در مجامع و شوراها و مشاوره

- نهاد ریاست جمهوری، دبیر کمیسیون اقتصاد، 1376- 1373

- نهاد ریاست جمهوری، معاون طرح و بررسی، 1380- 1376 

- نهاد ریاست جمهوری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی، 1384 – 1380

- سازمان  مدیریت و  برنامه ریزی، معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه، 1385- 1384

- نهاد ریاست جمهوری، مشاور کمیسیون اقتصاد هیات دولت، 1384- 1376

- ستاد مدیریت بحران، نهاد ریاست جمهوری، دبیر 1382- 1384

- شورای پول و اعتبار، عضو به عنوان کارشناسی خبره در امور پولی و بانکی، 1381 تا 1387 

- هیات امناء حساب ذخیره ارزی، دبیر، 1385-1384

- نماینده رییس جمهور در کارگروه قانون استفاده از حداکثر توان داخلی، 1381-84.

- نهاد ریاست جمهوری، دبیر ستاد تنظیم بازار، 1375-1384.

- عضو ستاد اقتصادی دولت، 1380-1384.

- نخست وزیری، مشاور، 1368-1365

 

 

مهارتها :

** سوابق علمی، پژوهشی و فرهنگی

 

 - دانشگاه تهران، عضو هیات علمی، 1368  تاکنون

- دانشگاه تهران، مدیر گروه اقتصاد اجتماعی – نهادی ؛1391تا کنون

- دانشگاه تهران؛ عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران؛ 1392.

- دانشگاه تهران- مدیر گروه اقتصاد نظری  1376- 1374

- صدا و سیماِی- مرکز اصفهان، مدیررادیو، 1362- 1359

- عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور ؛ 1386 تا کنون.

- عضو شورای پژوهشی نهاد ریاست جمهوری ، 1383-84.

- عضو هیات امنا موسسه علوم بانکداری ایران، بانک مرکزی ؛1387 تا کنون.

- مدیر گروه پژوهشی اقتصاد ایران، موسسه توسعه¬و¬تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران؛1388تاکنون

-  مدیر مسول مجله برنامه و بودجه، 1386- 1384

- عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد و تجارت نوین؛ وزارت بازرگانی، 1386 تا کنون.

- عضو هیات تحریریه مجله پول و اقتصاد، پژوهشکده پولی و بانکی کشور، 1388 تا کنون.

- عضو هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، 1390 تاکنون.

- عضو هیات تحریریه مجله راهبرد اقتصادی؛ مرکز مطالعات استراتژیک،1391 تا کنون                            

 

 تالیفات و مقالات، طرح های پژوهشی و هدایت رساله               

 

*کتاب ها

- بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر تورم‏، ‏سازمان امور مالیاتی کشور‏،۱۳۸۳

- مالیات بر ارزش افزوده: مروری بر ادبیات موضوع و تجربیات، سازمان امور مالیاتی کشور‏،۱۳۸۳

بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در ایران، ۱۳۸۳

- بررسی اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در ایران، سازمان امور مالیاتی کشور‏،۱۳۸۳

- پول و تورم: با نگاهی به فرایند تورم در ایران‏، تالیف‏،جهاد دانشگاهی تهران‏، ۱۳۷۴

 

 ** مقالات و طرح های پژوهشی

بیش از 40 مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی و کنفرانس های علمی با تمرکز براقتصاد ایران، تورم، نظام مالیاتی، توسعه پایدار و اقتصاد نفتی.

 

*** هدایت پایان نامه های دکتری و ارشد

هدایت بیش از صد پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد در موضوعات زیر:

 

- اقتصاد ایران

- بانک های دولتی ایران

- آثار درآمدهای نفتی و سیاستهای پولی

تورم

- نظام مالیاتی

- آثار مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی

- اشتغال

- هدفمندسازی یارانه های انرژی

- آسیب شناسی اقتصادنفتی

- سیستم بانکداری ایران

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir