اسلایدرویژه وزیر
توجه ویژه به اشتغال، پروژه های دانش بنیان و زیست محیطی
ضرورت تناسب سود سپرده با درآمد بانکها
پرداخت هفتاد و یک میلیارد تومان برای تسهیل در رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان زلزله اخیر
گمرک ایران، نمونه مطلوب مکانیزاسیون و کشف تخلفات گمرکی در دنیا
افزایش 70 درصدی حجم روابط اقتصادی ایران و روسیه در یک سال اخیر