اسلایدرویژه وزیر
افتتاح و کلنگ زنی 1300 میلیارد تومان پروژه در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان
آماده تفویض اختیارات به استان کرمان هستیم
فلسفه سیاست جدید ارزی دولت برگرداندن آرامش به اقتصاد است
حذف کامل دلار از مبادلات خارجی دور از دسترس نیست
تعامل مجلس و وزارت اقتصاد به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک می کند