اخبار استانها
1396/8/15 دوشنبه
در نمایشگاه پتانسیل ها و ظرفیت های استان البرز شرکت کرد
مرکز خدمات سرمایه گذاری استان البرز در نمایشگاه پتانسیل ها و ظرفیتهای استان البرز که 30 مهرماه در محل اتاق بازرگانی ایران در تهران برگزار می شود؛ شرکت می کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز،«ابوالفضل فلاح»نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاریاستان البرز با اعلام مطلب فوق الذکر، بیان کرد : طی دعوت اتاق بازرگانی استان البرز ، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در این نمایشگاه که طی هماهنگی بعمل آمده میان اتاق بازرگانی استان البرز و استان تهران و در حاشیه جلسه شورای روسا و هیات نمایندگان اتاق های سراسر کشور در محل اتاق بازرگانی ایران در تهران ،30 مهرماه و بصورت یکروزه و با حضور بیش از 500 تن از فعالان اقتصادی و حضور مدیران بخش خصوصی برپا می شود؛ حضور می یابد.

وی با تاکید بر این نکته که سرمایه گذاری از مهمترین عوامل رشد اقتصادی هر کشور است و سرمایه گذاری خارجی چه از نوع پرتفوی خارجی (اف.پی.آی) از طریق اوراق بهادار و چه از نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی (اف .دی.آی) می تواند بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای میزبان موثر باشد؛افزود :برگزاری نمایشگاه مذکور می تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقای هرچه بیشتر شرکتهای داخلی و خارجی ایفا نماید.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری البرز گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری البرز نیز با هدف معرفی مرکز خدمات سرمایه گذاری ، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی بهمراه توانمندیهای استان البرز در این نمایشگاه شرکت می کند.

تمامی حقوق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محفوظ می باشد .

www.mefa.gov.ir