اخبار استانها
1396/9/14 سه‌شنبه
استان خراسان رضوی : راه اندازی کامل سامانه پنجره واحد موجب شفافیت وپاسخگویی در فرایند سرمایه گذاری می شود
سید مهدی رمضانی در جلسه ای با حضور مدیرکل ومعاونین سازمان مسکن وشهرسازی که با هدف بررسی مسائل وچالشهای سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری در حوزه فرآیندهای منتهی به کارگروه امور زیربنایی وشهرسازی تشکیل شد اظهار داشت: راه اندازی کامل سامانه پنجره واحد موجب شفافیت ،افزایش پاسخگویی وتسهیل فرایند سرمایه گذاری در استان می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی، وی افزود: حمایت دستگاههای ذی ربط جهت عملیاتی شدن سامانه مذکورباعث حذف فرایندهای دستی شده وکاهش زمان پاسخگویی به تقاضاهای سرمایه گذار را در پی خواهد داشت. ایشان طراحی سامانه ملی صدور مجوز ها را از برنامه های دولت دانست .

وی تاکید نمود: مطمئنا طراحی کامل واجرایی شدن سامانه ملی زمان بر بوده وتا زمانیکه این سامانه جایگزین گردد، از سامانه الکترونیکی پنجره واحد طراحی شده وموجود در استان بهره برداری خواهد گردید.

مدیر کل امور افتصادی ودارایی استان با اشاره به قسمتی از قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که خواستار پاسخگویی سریع به سرمایه گذاران شده است بیان داشت: پنجره واحد در راستای کاهش زمان پاسخگویی ورضایت سرمایه گذاران بوده واستفاده وجا افتادن این سامانه در دستگاههای اجرایی استان ، افزایش سرمایه گذاری وتوسعه استان را به دنبال دارد.

در این جلسه مسائل وچالشهای عملیاتی شدن کامل سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت ومقرر شد در راستای تسهیل فرایند سرمایه گذاری مشکلات آن در اسرع وقت حل شود.
 
 

 

تمامی حقوق برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محفوظ می باشد .

www.mefa.gov.ir