يكشنبه 30 دي 1397   14:40:17
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/10/19 سه‌شنبه
برگزاری جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع انسانی استانداری کردستان با ذیحسابان
جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع انسانی استانداری با ذیحسابان با موضوع نقش ذیحسابان ومدیران مالی در توسعه استان واجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی کردستان، در جلسه ذیحسابان ومدیران مالی که با حضور فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع انسانی استانداری، مدیر کل ومعاونین امور اقتصادی ودارایی با موضوع نقش ذیحسابان ومدیران مالی در توسعه استان واجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان برگزار شد، حسین دهقانی گفت هدف از این جلسه تبیین توسعه استان ومسیر آن ونقش ذیحسابان در این مسیر بسیار مهم است.

وی به تبیین اولویتهای راهبردی وزارت امور اقتصادی ودارایی از جمله شفافیت مالی وانضباط وثروت آفرینی در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد وگفت دراین راستا با اجرای سیستم حسابداری تعهدی که زیر بنای بودجه وهدف از آن شفاف سازی دارایی های وبدهی های دولت است گام برداشته شده است واین سیستم حسابداری پیاده شده است.

مدیر کل امور اقتصادی ودارایی کردستان گفت دولتی که تصمیم گفته شفاف ومنسجم باشد در پله اول هزینه ها ودرآمدها وداراییهای خودرا مشخص کرده است وبا نرم افزار سادا توانسته برآوردی درست داشته باشد که داراییهای وی چقدر است و مرحله بعدی مدیریت بدهی هاوتعهدات دولت  است که مشخص کرده چقدر بدهی دارد .

حسین دهقانی گفت تمام این کارها برعهده ذیحسابان است وذیحسابان در این راستاکه شفافیت مالی ودر نهایت اعتماد عمومی وتوسعه استان را درپی دارد تلاش می کنند.

وی تاکید کرد اگر دولت می خواهد در راستای توسعه گام بردارد باید به ذیحسابان توجه ویژه ایی داشته باشد وهمکاران ذیحساب تمام تلاش آنها این است که از ظرفیتهای قانونی حداکثر استفاده را داشته باشند که نمونه آن جذب بیش از5/99درصد اسناد خزانه در سال 95 است.

مدیر کل اموراقتصادی ودارایی کردستان گفت ما در دستگاههای اجرایی شاهد هستیم که تعامل مناسبی با ذیحسابان صورت نمی گیرد وذیحسابان از لحاظ سخت افزاری ونرم افزاری در مضیقه هستند که از معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع انسانی استانداری در خواست داریم که این جایگاه برای مدیران تبیین شود .

در ادامه این جلسه معاون نظارت مالی ورئیس خزانه معین استان با اشاره به مواد 52 و53 قانون محاسبات عمومی ونقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی در تامین اعتبار وانطباق خرج دستگاه با قوانیین ومقررات مالی ومحاسباتی گفت مدیران باید به ذیحسابان به عنوان مشاور نگاه کنند تا هم افزایی ومشارکت بین ذیحساب ومدیر دستگاه ایجاد شود.

در ادامه ابن جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع انسانی استانداری گفت ذیحسابان اولین سنگربان وخط مقدم داراییها ی مردم هستند ولذا نقش وجایگاه ذیحساب حساس وسنگین است.
فیروزی گفت در کشور ما دولت گران اداره می شود وپر هزینه است ولذا باید جراحی صورت بگیرد واین جراحی نیازمند عزم ملی ومشارکت مردم مسئولین است.

وی گفت ذیحساب با توجه به اشرافی که بر هزینه کرد دستگاههای اجرایی دارد نقش بسیار حساسی در این زمینه دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع انسانی استانداری گفت باید در راستای سالم سازی محیط وسلامت اداری گام برداشته شود وذیحسابان باید با مدیریت خلاق واشراف بر قوانیین ومقررات به دنبال نفطه های آسیب پذیروترمیم آن باشند.

فیروزی گفت ذیحسابان باید از حداکثر ظرفیت قانونی استفاده کنند وضمن رعایت قوانین ومقررات مالی ومحاسباتی به یک نقطه بهینه برسند تا منابع محدود را به اولویتها اختصاص دهند واز هدر رفتن منابع پرهیز کنند.

وی در ادامه با اشاره به کمبود منابع دولت گفت کمک کنید که پروژه های ناتمام را به بخش خصوصی واگذار کنید .

وی بار دیگر تاکید کرد ذیحسابان ومدیران دستگاههای اجرایی در مبارزه با فقر ، عقب ماندگی وتوسعه نیافتگی در یک سنگر قرار دارند ودر مسیر توسعه استان قراردارند.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir