يكشنبه 30 دي 1397   14:53:29
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/11/4 چهارشنبه
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اردبیل: درسال جاری 5 پروژه ملی اقتصاد مقاومتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل اجرا می شود
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت، عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، طراحی ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران و طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک را به عنوان 5 پروژه ملی اقتصاد مقاومتی قابل اجرادر سال 1396 عنوان و به ارائه گزارش عملکرد برش استانی این پروژه ها پرداخت.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، دکتر مظفری هدف از طراحی و اجرای پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» را شناسایی و ساماندهی کلیه اموال دولت در استان اعم از منقول و غیر منقول و خودروهای دولتی عنوان و اظهار کرد، درخصوص اجرای برش استانی این پروژه سامانه های سادا، نظام نوین برای ثبت اطلاعات کامل اموال منقول و سامانه جدید خودروهای دولتی در تمام دستگاه های مشمول در حال اجرا بوده و افزود:  میزان اموال شناسایی شده دولت در استان فقط در بخش املاک و اراضی به رقم 71 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده که مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته میزان کل اموال دولت در حوزه های مختلف ارزش گذاری و رقم نهایی آن اعلام خواهد شد.

 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان ، «توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی» را دومین پروژه در دست اجراء توسط این اداره کل معرفی کرد و گفت:  در ذیل این پروژه، و به منظور شناسایی بدهی های دولت در سطح استان، سامانه مدیریت بدهی ها ( سماد ) طراحی و تمام دستگاه های اجرایی استان گزارش بدهی های خود را بطور مستمر در این سامانه ثبت می نماید. همچنین در طول سال جاری 600 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت بدهی های دولت در استان واگذار و اطلاعات مربوط به بدهی های 7 دستگاه اجرایی جهت تسویه تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به مرکز ارسال شده است که موجب کاستن بدهی های دولت می گردد .

نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در ادامه با اشاره به  پیشرفت پروژه های اقتصاد مقاومتی اداره کل متبوع به اقدامات صورت گرفته جهت اجرای پروژه «عملیاتی کردن مقررات و بهبود 10 پله ای کشور در سهولت کسب و کار» گفت : در راستای تسهیل در صدور مجوزهای سرمایه گذاری و رفع موانع ، تا کنون با 90 جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری ، به 69 متقاضی سرمایه گذاری داخلی و خارجی مشاوره های لازم ارائه و مشکل 39 مورد از مجوزهای سرمایه گذاری مرتفع و از این طریق در صدور مجوزهای سرمایه گذاری تسهیل صورت گرفته است . تدوین و چاپ کتاب راهنمای سرمایه گذاری از جمله دیگر اقداماتی است که در این کتاب تمام فرایندهای صدور مجوزهای سرمایه گذاری به همراه مدت زمان لازم برای آن ها در دستگاه‌های اصلی صادر کننده مجوز موجود می باشد.

وی در ادامه به تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای برش استانی پروژه «طراحی ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد » پرداخته و عنوان نمود: بر اساس هدف گذاری صورت گرفته برای استان اردبیل یک مورد گزارش پشتیبان از تحولات شاخص های رقابت پذیری در کشور هند مشتمل بر سیاست گذاری ها و روند اقدامات اصلاحی در کشور هند تدوین و چالش ها و موانع به همراه راهکارهای پیشنهادی در هر یک از متغیرهای رقابت پذیری  در سطح استان احصاء و جمع بندی شده است.

پروژه «طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک» پنجمین پروژه مصوب برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی بوده که به گفته دکتر مظفری، به دنبال مجموعه اقدامات صورت گرفته در این خصوص، سامانه «بانک واره» در خزانه معین استان استقرار و چک فیزیکی از پرداخت های خزانه حذف و امکان پرداخت هم زمان حقوق کارکنان رسمی و پیمانی در یک روز از طریق پرداخت الکترونیکی بوسیله نرم افزار سراسری «بانکواره» فراهم گردیده است .

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir