شنبه 27 بهمن 1397   07:23:59
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/11/11 چهارشنبه
جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصاد در کردستان برگزار شد
راهکارهای اجرایی طرحهای شورای توسعه استان در جلسه مدیران استانی وزارت اقتصاد در کردستان بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان، جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت اقتصادی ودارایی در استان به ریاست نماینده وزیر ومدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و با حضور مدیران کل امورمالیاتی وگمرکات استان ، رئیس اداره امور شعب بانک ملی ، رئیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی  ومدیر کارگزاری بورس استان کردستان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با بیان اینکه با هدف شتاب بیشتر درتوسعه استان کردستان بنا بر دستور وزیر محترم کشور شورای توسعه استان در وزارت کشور تشکیل شده است گفت: جهت دهی این شورا رسیدن استان به استانهای برخوردار کشور بوده است که در نهایت وزیر محترم کشور طرحهای پیشنهادی شورا برای ریاست محترم جمهوری اسلامی ارسال کرده اند.

حسین دهقانی گفت: در میان این طرحها،طرحهایی مربوط به وزارت اقتصاد بوده است که مهمترین بحث آن تامین منابع مالی که یا بصورت تامین منابع مالی خارجی ویا از طریق منابع داخلی از جمله بانکها بوده است.

وی افزود در این راستا جلسه کارشناسی شورای هماهنگی مدیران ، مرکب از معاونین مطلع اعضای شورا تشکیل شده است که پس از بررسی های کارشناسی راهکارهایی جهت اجرای این طرحها در استان ارایه شده است  که در این جلسه پس از بحث وبررسی جمع بندی وبه مرکز ارایه می شود.

در این جلسه پس از بحث وبرسی مقرر شدکه راهکارهای اجرایی طرحها  از جمله موارد زیر به مرکز ارایه شود 1-برای تامین منابع مالی طرحها یک خط اعتباری از طریق بانک مرکزی به استان اختصاص یابد و همچنین بهره مندی بیشتر از صندوق توسعه ملی پیگیری شود.

2-با توجه اینکه معافیت های مالیاتی در بخش کشاورزی به صورت دائم است این طرحها در اولویت قرار گیرد.

3-در آمد ناشی از فروش اموال تملیکی به صورت درآمد اختصاصی در قانون بودجه مصوب شود وبرای  زیر ساخت ها ی مربوط به وظایف مدیریت جمع آوری وفروش اموال تملیکی ویا وظایف مرتبط دیگر هزینه شود.

4-شرکتهای دولتی بزرگ از جمله شستا ،وایمیدرو در استان سرمایه گذاری کنند.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir