يكشنبه 30 دي 1397   14:02:51
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/9/13 دوشنبه
توضیح سازمان خصوصی سازی به یک خبر
سازمان خصوصی سازی در پاسخ به مطلب منتشر شده مورخ 15 آبان ماه 1396 در روزنامه آذربایجان به قلم غلامرضا انبارلویی با عنوان دیوار کوتاه ۴۹ میلیون نفری سهامداران عدالت توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، به نقل از سازمان خصوصی سازی در این توضیح آمده است:

1. هیأت محترم واگذاری به موجب ماده 39 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی تشکیل شده است و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در تمام جلسات این هیأت حضور دارند. ضمناً این نهاد نیز همچون سایر نهادها تحت نظارت و رصد  همیشگی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد. بنابر این ادعای عدم نظارت بر مصوبات این هیأت خلاف واقع است.

2. تعداد شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت دارای قیمت قطعی و غیرقطعی60 مورد بوده است، که به موجب مصوبه جلسه مورخ 1396،8،16 تعداد آنها صرفا به شرکتهای دارای قیمت قطعی یعنی 49 مورد رسیده است. بنابر این اشاره به تعداد 342 مورد شرکتهای سرمایه پذیر در متن منتشره، نشان دهنده عدم آشنایی نویسنده محترم با فرآیند اجرای طرح توزیع سهام عدالت است.

3. به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 16/8/1389 هیأت محترم وزیران، « دستگاه های اجرائی مربوط که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزاد سازی سهام با عنوان نماینده دولت تعیین می شوند».

ضمناً به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 1395،12،2شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، «سازمان خصوصی سازی مکلف گردیده است تا زمان آزاد سازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهم قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یاد شده اقدام نماید».

همچنین به موجب تصویب نامه جلسه مورخ 1396،8،16 شورای مذکور، «مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر طرح توزیع سهام عدالت از طریق اجرای حکم بند "ب" ماده (25) قانون برنامه ششم توسعه به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.

بنابراین در حال حاضر اداره، حضور در مجامع، مسئولیت دریافت سود و مسئولیت نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت بر عهده دستگاه اجرائی مربوطه و سازمان خصوصی سازی می باشد، لذا بر خلاف آنچه که در بندهای «2» الی «6» متن منتشره آمده است؛ در حال حاضر شرکتهای سرمایه گذاری استانی هیچگونه مسئولیتی در خصوص اداره شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت بر عهده ندارند.

4- بنا بر تصریح سطر انتهائی بند 3 مصوبه شماره 75683 هیات محترم واگذاری،تحصیل 5 در هزار کارمزد مورد نظر صرفاً «از محل وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌ها شناسائی و به حساب درآمد منظور خواهد شد.» و از سود حاصل از عملکرد سال 1395 شرکتهای سرمایه پذیر متعلق به مشمولین سهام عدالت این کارمزد کسر نمی گردد.

ضمناً با کمی تامل و دقت در ضرب و تقسیم اعداد و ارقام و البته پرهیز از هرگونه غرض ورزی و ... مشخص می شود پنج در هزار موضوع مصوبه هیات محترم واگذاری معادل 20 میلیارد تومان می شود نه 200 میلیارد تومان!!. بنابر این درج مبلغ 200 میلیارد تومان بر اساس نوشته ها و برداشتهای شخصی (900 درصد خطای محاسبه)کاری به دور از عدالت و اخلاق حرفه ای و موجب تشویش اذهان عمومی است. 

5- به منظور حفظ سهم 20 درصدی دولت از فعالیت پالایشگاهی موضوع تبصره 1 بند ب ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، 20% از سهام 6 شرکت پالایشگاهی موجود در سبد سهام عدالت به دولت واگذار و معادل آن 9% از سهام شرکت پالایش نفت آبادان و 36% سهام پالایش نفت شازند اراک به طرح توزیع سهام عدالت به واگذار شده است. شایان ذکر است در نتیجه این جابجائی، در ارزش سهام تغییری حاصل نشده و عملا هیچگونه ضرر و زیانی متوجه مشمولین نشده است.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir