سه‌شنبه 1 آبان 1397   07:15:13
...
مشاوران
موسوی
1393/6/2 يكشنبه   سید محمدعلی موسوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:
 دکترا: اقتصاد، گرایش اقتصاد سیاسی، دانشگاه دورهام،انگلستان
  فوق لیسانس: اقتصاد، گرایش پول و بانک، دانشگاه منچستر، انگلستان 
 لیسانس: اقتصاد ، دانشگاه تهران 

 سوابق تدریس:
مرتبه علمی:
•  دانشیار از سال: 1/1/1391
سابقه تدریس (پژوهش) :
•   وزارت امور خارجه - دانشکده روابط بین الملل
•   دانشکده مطالعات جهان

سوابق کاری:
1 -  مشاورعالی وزیرامور اقتصادی و دارایی در امور اقتصادی    
2  -  معاون بین‌الملل دانشگاه تهران          
3  -   مدیرکل بین‌الملل دانشگاه تهران        
4  -  سفیر تام‌الاختیار و فوق‌العاده جمهوری اسلامی ایران در کانادا        
5 -   عضو هیات امنای مرکز ملی مطالعات جهانی شدن وابسته به نهاد ریاست جمهوری     
6  -   عضو هیات عامل سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری
7 -   عضو شورای هماهنگی اجرایی همایش بین‌المللی پیشبرد علم وفناوری در جهان اسلام
8 -   عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی زنجان 
9  -  عضو شورای علمی گروه مطالعات اقتصاد بین الملل و انرژی وزارت امور خارجه 
10 -  عضو انجمن علمی مطالعات جهان      
11  -  عضو انجمن ارتباطات دانشگاه تهران    
12  -  عضو هیات امنا‌ پردیس ارس دانشگاه تهران       
13  -  عضو هیات امناء پردیس البرز دانشگاه تهران      
14  -   عضو کمیته ملی ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو           
15  -  عضو ستاد رفاهی دانشگاه تهران      
16  -  عضو شورای برنامه‌ریزی دانشگاه تهران
17  -  عضو شورای علمی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن وابسته به نهاد ریاست جمهوری  
18 -   نماینده وزارت امور خارجه و عضو شورای سرمایه‌گذاری خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی      
19 -   مدیرکل روابط اقتصادی وزارت امور خارجه          
20  -  مدیرکل هماهنگی‌های استراتژیک اقتصادی وزارت امور خارجه         
21 -  دبیر سمینار نفت خاورمیانه: افق آتی، وزارت نفت جمهوری اسلامی ا یران     
22  - دبیر سمینار منابع نفت و گاز دریای خزر و وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران   
23 -  معاون پژوهشی دانشکده روابط  بین الملل وزارت امور خارجه         
24 - رئیس اداره اروپای غربی وزارت امور خارجه        
25 -  معاون مدیرکل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه      
26  -  کاردار جمهوری اسلامی ایران در کانادا
27  -  معاون اداره چهارم (قاره آمریکا) وزارت امور خارجه   
28 -  کارشناس سیاسی وزارت امور خارجه 

تالیفات و چاپ مقالات
الف- کتب تألیف و ترجمه شده:
*تالیف فصل «فرایند چند لایه‌ای جهانی شدن موافقین و مخالفین»از  کتاب «گفتارهایی در باب جهانی شدن »- سال1385-  محل چاپ کتاب:  ایران
*تالیف فصل «اخلاق در جهان واحد: نقدی بر نظریه پیتر سینگر»از  کتاب «جهانی شدن و اخلاق رویکرد بنگاه‌های اقتصادی»-سال 1385- محل چاپ کتاب: ایران
*ترجمه کتاب «جهانی شدن فقر و نظم نوین جهانی» 1386-  محل چاپ کتاب: ایران
 *تالیف فصل «فضای جهانی و محلی،‌بازار جهانی بورس الکترونیک تا سازمان بورس تهران» از کتاب «فضای مجازی و کتاب زمان»- سال 1388- محل چاپ کتاب: ایران
 *تالیف فصل « :  women parliamentarians in Iran: A show of power :» از کتاب« suffrages Gender and citizenship » - سال 1388- کشور محل چاپ  کتاب : فنلاند
 *تالیف فصل «indo-Iran Relations since Mew Delhi Declaration» از کتاب «India and Iran: An Assessment of Contemporary Relations»- سال 1390- کشورمحل چاپ کتاب: هندوستان
 *تالیف فصل Iran and Northern Neighboring countries; Geo- politics of Access Routes and pipelines از کتاب« Papers on the Islamic Revolution of Iran » در دست چاپ – محل چاپ ایران

ب-مقالات چاپ شده در نشریات نمایه شده بین‌المللی:
*مقاله« Revolutionaries Get in Concert: Iran’ Relationship with the New Left in Latin America » در  شماره 36 مجله « Relations Internationals »– سال 1388- کشور محل چاپ مجله: آرژانتین
 *مقاله «Some Notes on the Caspian Energy and Ethnic Conflicts in the Caucasus » در نشریه شماره یک دوره چهاردهم  مجله« Iran and the Caucasus(ISI)»  - سال 1388- کشور محل چاپ مجله :هلند
*مقاله« The Autonomous State in Iran Mobility Prosperity in the Reign of shah Abbas The Great»در نشریه شماره 1 دوره دوازدهم مجله « Iran and  The Caucasus(ISI) »–سال 1387- کشور محل چاپ مجله :هلند

*مقاله
The Nature of US Democracy promotion policy: Reality versus illusion the case of Iraq Journal of Iran and the Caucasus
در نشریه شماره 20 دوره اول مجله « International Journal of Humanities and Social Science»-سال 1390- کشور محل چاپ مجله امریکا

ج-مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی:
 *مقاله «مصرف‌گرایی در امریکا در بستر فضای اطلاع‌رسانی مجازی کارت های اعتباری و نظام جهانی شدن و منطقه‌گرایی» در اولین شماره از دوره چهارم نشریه « Global Media Journal»- سال 1388- کشور محل چاپ مجله ایران
* مقاله «جهانی شدن و منطقه‌گرایی» در  شماره سوم از اولین دوره نشریه «فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی»-سال 1388- کشور محل چاپ ایران
 *مقاله «بخش صدای فارسی امریکا: توفیق یا شکست عمومی رسانه تلویزیونی در دیپلماسی» در سومین شماره از دومین دوره مجله «تحقیقات فرهنگی» -سال 1388- کشور محل چاپ مجله ایران
*مقاله « Feminism and Abortion in the United states party politics» در اولین دوره مجله :International Journal of women's Research – سال 1389- کشور محل چاپ مجله ایران
 *مقاله «بررسی تاثیر شبکه‌های مد روی دانشجویان دختر تهران مطالعه موردی دانشگاه» در پانزدهمین شماره از چهارمین دوره مجله :«تحقیقات فرهنگی»- سال 1390- کشور محل چاپ مجله ایران
 *مقاله «روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی امریکا» در دومین شماره از چهارمین دوره مجله «فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی»- سال 1390- کشور محل چاپ مجله: ایران
 *مقاله «سیر تاریخی و روند حقوقی سقط جنین در امریکا نقش جنبشهای زنان در فرایند تصمیم‌گیری و سیاسی آن» در دومین شماره از پنجمین دوره مجله «مطالعات ایرانی زنان» - سال 1390- کشور محل چاپ مجله :ایران
 *مقاله « Representation of Latin's in Hollywood; Masculinity in Inarritu's films » در مجله« International Journal of women's Research »- در سال 1392 – کشور محل چاپ مجله: ایران
 مقاله « Iran & Membership at the Shanghai Cooperation Organization: Motivation and Obstacles »در مجله « Iranian Review of Foreign Affairs-v13»- سال 1392- کشور محل چاپ مجله :ایران
*مقاله «نظام دو حزبی و علل عدم موفقیت حزب سوم در امریکا» در مجله «فصلنامه سیاست 743- - (n1سال 1392- کشور محل چاپ مجله: ایران

  د-مقالات چاپ شده در نشریات با اعتبار علمی ترویجی:
 *مقاله « Iranian Economy and foreign direct investment attraction : A comparative analysis »در سومین شماره از اولین دوره نشریه « The Iranian Journal of International Affairs »- سال 1382-  کشور محل چاپ مجله ایران
 *مقاله « Dependent Authoritarian-Bureaucratic state: Modeling the Shah's Regime » در نوزدهمین شماره از اولین دوره نشریه «The Iranian Journal of International Affairs »- سال 1385- کشور محل چاپ مجله: ایران
 *مقاله « Iran-US Nuclear Standoff A Game Theory Approach» در دومین شماره از اولین دوره مجله «Iranian Review of foreign Affairs »- سال 1389- کشور محل چاپ مجله: ایران
*مقاله
How the White House Deliberately mislead the American Public toward Invading Iraq in  2003»
در دومین شماره  از دومین دوره نشریه « international Politics » - سال 1389- کشور محل چاپ مجله :ایران
 


 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir