...
انارکی
1396/10/30 شنبه   ابوالقاسم رحیمی انارکی
 
سمت  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن
 
تلفن محل كار  88772697
دورنگار  88884026
 
 
 
 
 

 
امتیاز دهی