وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
2
رتبه ایران در زیرشاخص های سهولت کسب و کار بانک جهانی 2015
 
امتیاز دهی