وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
4
روند رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار جهانی طی سالهای 2006 تا 2015
 
امتیاز دهی