شنبه 27 بهمن 1397   07:04:43
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/10/16 يكشنبه
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
سیدرحمت اله اکرمی طی حکمی عباس خداپرست سالک معلمی را به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم انتصاب نامبرده آمده است: دراجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران (ردیف پست سازمانی 240- 33) منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید. همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد.

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.


 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir