جمعه 3 اسفند 1397   04:15:03
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/11/11 چهارشنبه
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان لرستان منصوب شد
سیدرحمت اله اکرمی طی حکمی علی سبزوار را به سمت ذیحساب معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان لرستان منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم انتصاب نامبرده آمده است: بنا به پیشنهاد شماره 11838/ 10/ 131 مورخ 8. 11. 96 مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان لرستان و بررسی های به عمل آمده در این معاونت، به موجب این حکم به معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان لرستان (ردیف پست سازمانی 2- 131) منصوب می شوید، تا برابر قوانین و دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایید.

با توجه به وظایف خطیر معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان، هماهنگی کامل با ادارات کل ستادی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وهمچنین انجام موارد مشروحه مندرج در منشور پیوست مورد انتظار می باشد.

ضمناً مقتضی است سوابق مربوط به امور خزانه معین استان را از آقای عبدالرضا جلیلی سرپرست معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه معین قبلی استان تحویل و یک نسخه از سوابق مربوط را به واحدهای ذیربط ارسال دارید.

امید است با اجرای صحیح وظایف محوله، با نگاه علمی و دقیق با همتی والا، همه توان و تجربه خویش را در راستای تحقق اهداف سند اولویت راهبردی وزارت متبوع به کار گیرید.

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده مهربان که ناظر به اعمال ماست خواهانم.
 

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir