شنبه 27 بهمن 1397   06:09:37
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/10/27 چهارشنبه
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب شد
سیدرحمت اله اکرمی طی حکمی مهدی صابر را به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منصوب کرد.
 به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم انتصاب نامبرده آمده است: در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (ردیف پست سازمانی 75- 33) منصوب می شوید تا برابر ضوابط و مقررات قانونی به وظایف نظارتی و اجرایی خود عمل نمایید . ضمناً انجام امور ذیحسابی های ذیل :
  • معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور – ستادهای توسعه فناوری های راهبردی و باشگاه پژوهشگاه جوان و نخبگان
  • ستاد توسعه زیست فناوری
  • ستاد توسعه فناوری علوم شناختی
  • مرکز همکاری های فناوری و نوآوری (کمک)
  • ستاد فناوری نانو تکنولوژی
  • سازمان منطقه آزاد تجاری قشم
  • مرکز ملی فضایی ایران
  • ستاد توسعه علوم فناوری های سلول های بنیادی
مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری نیز به عهده شما محول می گردد تا در اجرای بخشنامه 52441 / 10828/ 53 مورخ 24. 12. 1377 موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور سوابق ذیحسابی را از آقای علیرضا خسروی ذیحساب قبلی تحویل گرفته و یک نسخه از صورت مجلس تنظیمی را به واحدهای ذیربط ارسال نمایید. مقتضی است مفاد آیین رفتار حرفه ای ذیحسابان و سوگندنامه نامه ضمیمه آن همواره مدنظر قرار گیرد. همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد.
 
موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.
 

 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو
نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir