...
افخمي
1389/6/8 دوشنبه   علي اشرف افخمي
 
سمت  رئيس هيئت مديره و مدير عامل بانك صنعت و معدن
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
- ليسانس مهندسي مكانيك (پلي تكنيك تهران) – طي دوره كارشناسي ارشد مديريت (مديريت دولتي) - طي دوره هاي تخصصي و مديريت پيشرفته استراتژيك در انگلستان ، ايران و ژاپن
سوابق كاري 
بيش از 36 سال مديريت و راهبري بنگاههاي بزرگ اقتصادي و بازار سرمايه: • بخش خصوصي مديريت اجرائي • وزارت كار ، صنايع و سازمان صنايع ملي معاون وزير ، مديرگروه و مديرعامل • بانك صنعت و معدن عضو هيئت مديره و معاون بانك • سازمان تأمين اجتماعي عضو هيئت مديره و قائم مقام • سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي رئيس هيئت مديره و مديرعامل • كشتيراني جمهوري اسلامي ايران رئيس هيئت مديره و مديرعامل • گروه توسعه اقتصادي تدبير مدير عامل و رئيس هيئت مديره • گروه سرمايه گذاري بانك كارآفرين مديرعامل و عضو هيئت مديره بيش از 11 سال حضور و همكاري در حوزه بانكي: • بانك رفاه گارگران مشاوره به مديرعامل وقت بانك رفاه پس از واگذاري مديريت بانك به سازمان تأمين اجتماعي • بانك صنعت و معدن عضو هيئت مديره و معاون بانك بانك كارآفرين عضو هيئت مديره ، رئيس هيئت مديره بانك عضويت غير موظف: - هيئت مديره شركتهاي سرمايه گذاري البرز ، شاهد ، ملت - هيئت مديره شركتهاي پتروشيمي قائد ، صنايع شيميائي ايران ( LAB اصفهان) - اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران - اتاق مشترك ايران و آلمان – اتاق مشترك ايران و انگليس – اتاق مشترك ايران و چين - شورايعالي كار (نماينده كارفرمايان) - هيئت مديره شركت بيمه مالكان كشتي P&I SSM انگلستان - هيئت اجرائي (مديره) موسسه بين المللي طبقه بندي لويدز Register Lloyds انگلستان
مهارت ها 
تأليفات ، سخنرانيها و عناوين : - كتاب مديريت استراتژيك در برنامه هاي توسعه - كتاب ورود به كسب و كار براي مديران جوان ( در دست انتشار) - سخنراني در مجامع و كنفرانسهاي بين المللي و دانشگاهها ي داخلي عناوين و جوايز در سطح ملي و بين المللي: - كسب لوح و جايزه از جناب آقاي رفسنجاني رئيس جمهور وقت به عنوان مدير نمونه كشوري - كسب نشان درجه 2 مديريت در سطح ملي از سوي جناب آقاي خاتمي رئيس جمهور وقت - كسب عنوان « شخصيت برجسته جهاني در حوزه كشتيراني » در سال 2005 ايفاي نقش موثر در : - سرمايه گذاري دراحداث واحدهاي صنعتي از قبيل صنايع داروئي ، پتروشيمي ، سيمان - تأسيس اولين شركت تأمين سرمايه - خصوصي سازي صنايع ملي شده از طريق بازار بورس - حمايت از ساخت داخل صنايع كشتي سازي با انعقاد اولين قرارداد ساخت كشتيهاي كانتينربر به كشتي سازي خليج فارس - حمايت از تأمين مالي پروژه هاي صنعتي - تأسيس مركزمشاوران مديريت ومطالعات راهبردي تدبير و مدرسه كسب وكار

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir