شنبه 27 بهمن 1397   06:08:50
...
نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse تیر 94- واحد های سازمانیتیر 94- واحد های سازمانی
سایتهای وابسته
سایر پیوندها
انتصابات
مناقصه و مزایده
سخنرانی وزیر
Collapse تیر94-دارایی-اصلی-قالب جدیدتیر94-دارایی-اصلی-قالب جدید
Collapse معرفی وزارتخانه معرفی وزارتخانه
تاریخچه
نمودار سازمانی
اهداف و وظایف
Collapse مسئولان وزارتخانه مسئولان وزارتخانه
Expand وزیر امور اقتصادی و داراییوزیر امور اقتصادی و دارایی
Expand معاونان وزارتخانه معاونان وزارتخانه
Expand روسای سازمان های تابعهروسای سازمان های تابعه
Expand روسای سازمانهای استانیروسای سازمانهای استانی
Expand مدیر عامل بانک ها مدیر عامل بانک ها
Expand مدیر عامل بیمه ها مدیر عامل بیمه ها
قوانین
Collapse ارتباطات و اطلاع رسانی ارتباطات و اطلاع رسانی
نشانی و تلفن مدیران
فصلنامه
آیین نامه اجرایی عضویت و استفاده از منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی
پروژه های تحقیقاتی 1390-1391
Collapse چشم انداز و اولویت های راهبردی وزارت چشم انداز و اولویت های راهبردی وزارت
پیام وزیر
ماموریت و چشم انداز وزارتخانه
اولویت های راهبردی وزارت خانه
نظام مدیریت استراتژیک در یک نگاه
فرم شکایت مرکز عالی دادخواهی مالیاتی
Collapse مدیریت ارزیابی عملکردمدیریت ارزیابی عملکرد
دستور العملها
مدیریت سبز
Collapse تعاونی مسکن ایثارگرانتعاونی مسکن ایثارگران
معرفی اعضای ایثارگران
شرایط عضویت
پروژه ها
Collapse سامانه رسیدگی به شکایاتسامانه رسیدگی به شکایات
پیگیری کاربر
رسیدگی به شکایات تیر94
Collapse سیستم ارسال فایل-مالیسیستم ارسال فایل-مالی
مدیر-ارسال فایل
کاربران-لیست فایل های دریافت شده
لیست فایل های ارسال شده-مدیر
واحد ارتباطات مردمی
انتقادات و پیشنهادات
فرم نظرسنجی ارباب رجوع
Collapse خدمات الکترونیک وزارت امور اقتصادی و داراییخدمات الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی
خدمات
مدیربیمه ایران
Collapse بولتن مدیرانبولتن مدیران
ارسال برنامه تقویم رسانه
خروج برنامه تقویم رسانه ای
تماس با ما
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir