وزارت امور اقتصاد و دارایی

اخبار
2043451
1396/8/15 دوشنبه ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

ابلاغ" آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم"

هیأت وزیران در جلسه مورخ 07/08/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تایید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده 17 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم – مصوب 1394- آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب کرد.
معاون اول رئیس جمهور جناب آقای جهانگیری این آیین نامه را که در 12 فصل و 30 ماده تنظیم شده است به وزارتخانه های امور اقتصای و دارایی، ‌دادگستری و اطلاعات ابلاغ نمود.

در فصل اول این آیین نامه عباراتی شامل قانون، پولشویی، تامین مالی تروریسم، وجوه، دارایی، اشخاص شمول، فهرست تحریمی، معاملات و عملیات مشکوک، ممنوعیت ارائه خدمات و غیره تعریف شده است.
همچنین در فصل های دیگر این آیین نامه ابلاغی، شناسایی ارباب رجوع، پایش مستمر، نگهداری سوابق و اطلاعات، ساختار و نحوه گزارش دهی عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم، توقیف اموال و انسداد حساب ها، کارگزاری بانکی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه‌ها، آموزش، واحد اطلاعات مالی؛ نظارت  و سایر موارد با جزئیات آن تبیین شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

ساير اخبار
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 1461