وزارت امور اقتصاد و دارایی

اخبار
bill
1396/8/29 دوشنبه ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس
در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی و هچنین با توجه به لزوم بازنگری قانون مبارزه با پولشویی و رفع ایرادات موجود از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثر بخشی مجازات ها، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و موارد دیگر لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 17/08/1396 هیئت وزیران به تصویب رسیده بود برای طی تشریقات قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
 
امتیاز دهی
 
 

ساير اخبار
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 966