وزارت امور اقتصاد و دارایی

اطلاعیه
ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری 1- ثبت نام مسئول مبارزه با پولشویی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری

2- اطلاعیه نحوه معرفی مسئول مبارزه با پولشویی توسط شرکتها به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

3- نمونه فرم معرفی نامه

4- جدول مشخصات شرکتها

5-جزوه عمومی سطح 1

6- آموزش

7- دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 1875