وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
دستورالعمل نحوه حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی : دستورالعمل نحوه حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلی:
1-     انتخاب عنوان پایان‌نامه بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی معاونت امور اقتصادی.
2-   ارایه طرحنامه توسط دانشجو به شورای پژوهشی معاونت امور اقتصادی جهت بررسی.
     3-انجام مراحل اداری در دانشگاه ذیربط توسط دانشجو پس از تصویب موضوع در شورای پژوهشی معاونت امور اقتصادی.

حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد:
کف و سقف حمایت مالی 1 تا 3 میلیون تومان


حمایت از پایان نامه های دوره دکتری:
کف و سقف حمایت مالی 3 تا 8 میلیون تومان