يكشنبه 30 دي 1397   14:13:20
...
فريدون قربانپور
1390/5/23 يكشنبه   فریدون قربانپور
 
سمت  مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار
نشاني  خیابان ناصر خسرو - ساختمان کاخ وزارت امور اقتصادی و دارایی - طبقه 5 - اداره کل اموال دولتی
تلفن محل كار  33967092
دورنگار  33967099
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:

- لیسانس حسابداری از دانشکده امور اقتصادی و دارایی

- فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مر کز

- دانشجوی دکتری حسابداری ( دفاع پایان نامه ) دانشگاه علامه طباطبائی

 

سوابق کاری:

- معاون ذیحساب طرحهای عمرانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

- سرپرست ذیحسابی طرحهای عمرانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

- ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان بازرسی کل کشور

- ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

- نماینده وزارت در فراز 7بند( ب) قانون بودجه در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

- نماینده وزارت در کمیته مقرر در قسمت اخیر فراز 7بند(ب) تبصره مزبور در وزارت جهاد کشاورزی

- مدیر کل اموال دولتی از سال 1381 تاکنون

- عضو کمیسیون 5نفره

- نمایده وزارت در کمیته مقرر در قسمت اخیر فراز 7 بند (ب) تبصره مزبور دز نهضت سواد آموزی

- نماینده تام الاختیار در اجرای تبصره 8ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80

- رئیس ستاد مستند سازی اموال غیر منقول

- نماینده وزارت در کمیته مقرر در قسمت اخیر فراز 7 بند (ب) تبصره مزبوردر سازمان حمایت مصرف کنندگانو تولید کنندگان

- عضو ستاد مستند سازی اموال غیر منقول وزارت دارایی

- نماینده وزارت در کمیته مقرر در قسمت اخیر فراز 7 بند (ب) تبصره مزبوردر وزارت مسکن

- عضو ستاد ششمین جشنواره شهید رجایی سال 82 وزارت متبوع

- عضو ستاد هفتمین جشنواره شهید رجایی سال 83 وزارت متبوع

- نماینده مدیران در شورای تحول اداری

- نماینده تام الاختیار وزارت دارایی در کمیسیون فروش ستاد مبارزه با مواد مخدر

- عضو کمیسیون 5 نفره تجدید نظر خودروهای واگذاری - عضو ستاد هشتمین جشنواره شهید رجایی سال 84 وزارت متبوع

- نماینده تام الاختیار وزارتخانه در اجرای ماده 7 آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی

- نماینده تام الاختیار وزارتخانه در اجرای ماده 7 آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی

- نماینده وزارت دارایی جهت شرکت در اولین همایش ملی مالیات-حسابداری

- نماینده تام الاختیار وزارت دارایی در تشکیل کمیته ملی استرداد اموال تاریخی- فرهنگی

 - نماینده تام الاختیار وزارت دارایی در کمیته ملی استرداد اموال تاریخی- فرهنگی

- نماینده وزارت دارایی جهت شرکت در کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

- نماینده وزارت دارایی در مرکز و روسای سازمانهای دارایی مراکز استانهای کشور

- نماینده وزارت دارایی جهت شرکت در دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

- نماینده وزارت دارایی جهت شرکت در کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی کشور

- نماینده مدیران در شورای تحول اداری وزارت - سرپرست اداره کل اوراق بهادار

- نماینده وزارت دارایی در ستاد پیشگیری و مقابله با جعل اسناد

- مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

مهارتها:

- حسابدار رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران

- کارشناس رسمی دادگستری

- مدرس مدعو دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتدریس در:

- دانشکده امور اقتصادی و دارایی

- دانشگاه جامع علمی کاربردی

- دانشگاه آزاد اسلامی

- دانشگاه پیام نور

 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir