وزارت امور اقتصاد و دارایی
هدر معاونت اقتصادی
صفحه خانه
تماس با ما
English
آیا می دانید های حقوقی

"پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار" یک پایگاه اینترنتی است که سقف زمانی و شرایط دریافت یا تمدید مجوز کسب و کار در همه مشاغل، صنایع، کشاورزی، خدمات، به تفکیک در آن درج و مرجع رسمی اعلام شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب می شود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر