شنبه 27 بهمن 1397   07:38:06
...
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی گمرک ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضویت هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تمدید شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان حج و زیارت منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان امور دانشجویان منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ نماینده تام الاختیار وزیر و مسئول کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان انتقال خون ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان هواشناسی کشور منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: معاون ذیحساب و مدیر امور مالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ رییس شورای عالی شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ نماینده وزیر در کمیسیون (1) سیدگی به ختلافات گمرکی منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون وزیر اقتصاد: ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان غذا و دارو منصوب شد
آرشیو
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir