دوشنبه 1 بهمن 1397   00:10:59
...
                                                                                                بیانیه تارنما

تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت تمام وقت در دسترس کلیه فعالان اقتصادی، اساتید، نخبگان، دانشجویان و حوزه های ستادی و استانی وزارت
 
متبوع خواهد بود. در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به عموم مردم و بهره برداران اطلاع رسانی خواهد گردید.

 
نمونه ای از خدمات ارائه شده در پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


- ارتباط با وزیر امور اقتصادی و دارایی
 
- اطلاع رسانی از سخنرانی های وزیر
 
- اطلاع رسانی از انتصابات
 
- آگهی های مناقصات و مزایده ها
 
- سامانه پاسخگویی به شکایات مردمی
 
- ارائه از رویدادهای مهم در حوزه های ستادی و استانی در وزارت متبوع
 
- سهولت در ایجاد ارتباطات و ارائه اطلاع به روز در لحظه
 
- نظرسنجی از ارباب رجوع
 
- پرسش و پاسخ
 
- تقویم رسانه ای
 
- آرشیو اخبار
 
- قوانین و مقررات
 
- دسته بندی خدمات دستگاه به طور مناسب
 
- بخش کارکنان (فیش و احکام حقوقی، فرم سیستم های تعاونی اعتبار، تعاونی مسکن ایثارگران، مدیریت ارزیابی عملکرد و انتقادات و پیشنهادات)
 
 
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir