يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۰:۵۹:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۹۶۳۴۹
برگزاری نشست توجیهی و حفاظتی
برگزاری نشست توجیهی و حفاظتی با حضور مدیران و كاركنان مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
نشست توجیهی و حفاظتی با حضور مدیران و کارکنان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت متبوع برگزار گردید

در راستای اجرای برنامه های آموزشی مرکز حراست نشست توجیهی و حفاظتی با عنوان جاسوسی تلفنی نوین و حفاظت گفتار با حضور مدیران و کارکنان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت متبوع برگزار گردید.

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0