پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم امریه
  
  1399/06/30  
  کد ملی:  
  نام:  
  نام خانوادگی:  
  نام پدر:  
  محل تولد:  
  وضعیت تاهل:  
  متقاضی خدمت امریه در استان:  
  استان محل سکونت:  
  نشانی محل سکونت:  
  تلفن همراه:  
  تلفن ثابت (به همراه کد شهر)  
  آخرین مدرک تحصیلی:  
  رشته تحصیلی:  
  نام دانشگاه:  
  معدل:  
  رزومه (بر اساس فرم مربوطه):  
  تعهدنامه (بر اساس فرم مربوطه):  
    
  ارسال

5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0