پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

علی عبداللهی

سمت: رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0